Showing all 9 results

6,250,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 32G (2x16G) bus 2666
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v

3,250,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 16G (2x8G) bus 2666
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v

1,550,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 8G bus 2666
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v

3,779,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 16GB (2x8G) bus 2400
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v

1,866,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 8G bus 2400
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v
 • LED RGB

4,250,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 16G (2x8GB) bus 3000
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v
 • LED RGB

4,550,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 16G (2x8GB) bus 3200
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v
 • LED RGB

4,150,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4 16G (2x8GB) bus 2666
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v
 • LED RGB

1,505,000 

 • Hàng mới chính hãng 100%
 • Bảo hành 36 tháng
 • Loại ram DDR4
 • Tương thích các main socket 1151
 • Voltage: 1.2v
 • Single side