Showing all 9 results

1,780,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 550MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 500MB/s
 • Sata III 6Gb/s
 • Độ dày SSD 7mm

1,010,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 550MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 500MB/s
 • Sata III 6Gb/s
 • Độ dày SSD 7mm

590,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 550MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 500MB/s
 • Sata III 6Gb/s
 • Độ dày SSD 7mm

Linh - Phụ kiện PC

SSD M.2 Patriot 512GB PCIE

2,951,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 1700MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 950MB/s
 • PCIe Gen 3
 • DRAM Cache 512MB

Linh - Phụ kiện PC

SSD M.2 Patriot 256GB PCIE

1,703,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 1700MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 780MB/s
 • PCIe Gen 3
 • DRAM Cache 256MB

Linh - Phụ kiện PC

SSD M.2 Patriot 128GB PCIE

1,187,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 1700MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 415MB/s
 • PCIe Gen 3
 • DRAM Cache 256MB

Linh - Phụ kiện PC

SSD Patriot 240Gb Sata III 2.5″

925,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 555MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 500MB/s
 • Sata III 6Gb/s
 • Độ dày SSD 7mm

Linh - Phụ kiện PC

SSD Patriot 480Gb Sata III 2.5″

1,824,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 555MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 500MB/s
 • Sata III 6Gb/s
 • Độ dày SSD 7mm

Linh - Phụ kiện PC

SSD Patriot 120G Sata III 2.5″

550,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Tốc độ đọc lên đến 560MB/s
 • Tốc độ ghi lên đến 540MB/s
 • Sata III 6Gb/s
 • Độ dày SSD 7mm