Showing 1–12 of 20 results

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU37 64GB USB 3.0

265,000  230,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU37 32GB USB 3.0

145,000  126,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU37 16GB USB 3.0

106,000  92,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU27 32GB USB 2.0

114,000  99,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-11%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU27 16GB USB 2.0

85,000  76,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU27 8GB USB 2.0

83,000  72,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU21 32GB USB 2.0

130,000  113,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU21 8GB USB 2.0

99,000  86,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU21 16GB USB 2.0

104,000  90,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU22 64GB USB 2.0

249,000  216,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-14%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU22 32GB USB 2.0

125,000  108,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.

-13%

Linh - Phụ kiện PC

USB Moment MU22 16GB USB 2.0

99,000  86,000 

 • Bảo hành 36 tháng.
 • Nhỏ gọn dễ dàng mang theo bất cứ đâu
 • Tốc độ chuẩn USB 2.0
 • Dung lượng: 8GB / 16GB / 32GB / 64gb.
 • Tương thích với các HĐH hiện nay.