Showing all 3 results

Cáp HDMI 1,5m FLAT FUKIN 1.4b chuẩn 3D chính hãng - Cáp có chiều dài 1,5 mét - Cáp chuẩn HDMI 1.4 - Cáp đạt độ phân giải FULL HD 4096 x 2160, hình ảnh siêu nét - Cáp đạt tốc độ cao 10.2Gbps

Cáp HDMI 1,5m FLAT FUKIN 1.4b chuẩn 3D chính hãng - Cáp có chiều dài 3 mét - Cáp chuẩn HDMI 1.4 - Cáp đạt độ phân giải FULL HD 4096 x 2160, hình ảnh siêu nét

Cáp HDMI 5m FLAT FUKIN 1.4b chuẩn 3D chính hãng - Cáp có chiều dài 5 mét - Cáp chuẩn HDMI 1.4 - Cáp đạt độ phân giải FULL HD 4096 x 2160, hình ảnh siêu nét